Разделы
Работы на заказ
Готовые работы
  Дипломные работы
  Контрольные работы
  Контрольные работы по педагогике
  Контрольные работы по праву
  Контрольные работы по экономике
  Курсовые работы
  Курсовые работы по английской филологии
  Курсовые работы по прокатному и волочильному производству
  Курсовые работы по химии
  Лекции по педагогике
  Рефераты
  Рефераты по биологии
  Рефераты по ветеринарии
  Рефераты по зарубежной литературе
  Рефераты по информатике
  Рефераты по истории
  Рефераты по культорологии
  Рефераты по педагогике
  Рефераты по политологии
  Рефераты по физическом воспитании
  Рефераты по физкультуре
  Рефераты по химии
  Рефераты по экологии
  Рефераты по экономике
  Творческие работы по государственном управлении
  Тесты по психологии
  Рефераты по философии
  Рефераты по психологии
  Рефераты по украинской филологии
  Курсовые работы по психологии
  Бакалаврские работы по физическом воспитании
  Курсовые работы по экономике

Показать все работы
Информация
Свяжитесь с нами
Карта сайта
Выполняемые дисциплины
Способы оплаты
Цены и сроки
Гарантии
Вакансии
Репетитор по химии, кандидат хим. наук, Киев
Свежие новости
Програмове навчання

Професіограма продавця

Професіограма менеджера

Суть відтворення, його основні елементи та види

Правові основи забезпечення зайнятості вивільнюванних працівників

Быстрый поиск
 
Введите слово для поиска.
Расширенный поиск
Поиск по названию
АБВГДЕЁЖ
ЗИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦ
ЧШЩЭЮЯ
Предыдущая работа  Товар 1 из 2 категория Дипломные работы  Следующая работа
Застосування вольтамперометрії з лінійною розгорткою потенціалу для дослідження розчинів гліцину
[128]
200.00 грн.
На печать  Сообщите своим друзьям и близким о нашем магазине  Написать отзыв о работе

З М І С Т
Вступ ….3
ТЕОРЕТИЧНА  ЧАСТИНА
Розділ 1.  Хімічні та електрохімічні властивості амінокислот ...6         
Розділ 2.  Вольтамперометричні методи дослідження
         2.1. Використання   вольтамперометричних  методів дослідження …11    
2.2. Аналітичне використання вольтамперометрії з лінійною розгорткою потенціалу ….22
2.3. Природа електродів, які застосовуються у вольтамперометричних дослідженнях ….30     
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ЧАСТИНА
Розділ 3.  Методика  експерименту   
3.1. Електродна система для вольтамперометричних
вимірювань …45   
3.2. Вихідні  речовини  та  розчини ….46
Розділ 4. Вольтамперометричні дослідження  розчинів  гліцину            
4.1. Вплив концентрації та рН на процес електроокиснення гліцину у водному розчині …48              
4.2. Залежність механізму електроокиснення гліцину від швидкості зміни потенціалу електрода …53
4. 3. Вплив температури на процес електроокиснення гліцину у водному розчині ….55
Висновки ….59 

Список  літератури …..60

Для побудови всіх білків використовується один і той самий набір із 20 різних ?-амінокислот, ковалентно зв’язаних одна з одною в певній, характерній лише для даного білка, послідовності [4].
Всі 20 амінокислот, що зустрічаються в білках, характеризуються загальною структурною особливістю – наявністю карбоксильної групи та аміногрупи, що зв’язані з одним і тим самим атомом Карбону

Розрізняються вони лише бічними ланцюгами (R-групами), які у різних амінокислот неоднакові за структурою, електричним зарядом і розчинністю у воді.

?-амінокислоти, які містять одну аміногрупу і одну карбоксильну групу, кристалізуються з нейтральних водних розчинів у вигляді повністю іонізованих молекул, які називаються біполярними йонами або цвіттер-йонами

Припущення про біполярну будову амінокислот спочатку ґрунтувалось на тому, що кристалічні амінокислоти мають значно вищі температури плавлення, ніж інші органічні речовини, що складаються з молекул таких самих розмірів. Кристалічна решітка амінокислот стабілізована за рахунок електростатичних сил притягання між протилежно зарядженими функціональними групами сусідніх молекул і в цьому відношенні нагадує міцну йонну кристалічну гратку NaCI. Щоб розплавити такий йонний кристал, необхідно роз’єднати позитивні та негативні заряди, що притягуються, а це можна зробити тільки шляхом нагрівання кристалічної речовини до високої температури. Більшість нейонних органічних сполук з близькою молекулярною масою плавиться при порівняно низьких температурах через те, що вони мають нейонні кристалічні гратки [4].

Біполярні йони амінокислот функціонують або як кислоти (донори протонів), або як основи (акцептори протонів)

За ступенем полярності всі R-групи амінокислот можна розмістити у вигляді неперервного ряду, починаючи з повністю неполярних R-груп і закінчуючи сильно полярними R-групами.
Амінокислоти з неполярними, або гідрофобними,  R-групами мають малу розчинність у воді. Найменшою мірою гідрофобні властивості виражені в аланіну.
Амінокислоти з незарядженими полярними R-групами краще розчиняються у воді, ніж гідрофобні амінокислоти, оскільки їх полярні R-групи можуть утворювати водневі зв’язки з молекулами води. Полярність серину, треоніну і тирозину зумовлена їхніми гідроксильними групами, полярність аспарагіну і глутаміну – їх амідними групами, а полярність цистеїну – його SH-групою. Гліцин складно віднести до якого-небудь певного класу амінокислот; однак його R-група, що являє собою атом Гідрогену, занадто мала для того, щоб якимось чином вплинути на високу полярність ?-аміногрупи і карбоксильної групи [4].
Амінокислоти з негативно зарядженими R-групами мають по дві карбоксильні групи і несуть при рН = 7 сумарний негативний заряд.
До амінокислот з позитивно зарядженими R-групами (при рН = 7               R-групи мають сумарний позитивний заряд) належать лізин, який містить другу аміногрупу, і аргінін, який містить позитивно заряджену гуанідинову групу. Гістидин, який містить слабоосновну імідазольну групу, займає за своїми властивостями проміжне положення. При рН = 6 позитивно зарядженими виявляються R-групи більше ніж у 50 % молекул гістидину, але при рН = 7 позитивний заряд несе вже 10 % молекул.
При електролізі розчину внутрішньої солі I амінокислота не переміщується ні до катоду, ні до аноду. В більш кислих середовищах амінокислоти при електролізі рухаються у вигляді катіона II в сторону катода, в менш кислих – у вигляді аніона III в сторону анода [6]. В 30-х роках було проведено обширне дослідження електролізу амінокислот у кислих водних розчинах [2].

        

Уже в перших роботах, присвячених електрохімічному окисненню амінокислот, відмічалось про утворення при цьому альдегіду поряд із продуктами його подальшого окиснення

        

Пізніше [1] було встановлено, що альдегід можна виділити якщо вести електроліз за підвищеної температури і барботувати через електроліт повітря.

В дослідженнях процесу окиснення ?-амінокислот в лужному розчині особливу увагу було приділено впливу матеріалу електрода на напрям реакції. Зокрема, встановлено, що при використанні мідних електродів єдиним продуктом електролізу є нітрил з меншим числом атомів Карбону, тоді як на срібному електроді поряд з ним утворюється і відповідний альдегід

РОЗДІЛ 2
Вольтамперометричні методи дослідження
         2. 1. Використання вольтамперометричних методів дослідження
Електрохімічні явища і процеси з успіхом використовують для кількісного і якісного аналізу різних речовин. Вперше електрохімічні методи були описані наприкінці ХІХ століття. З тих пір вони безперервно розвиваються і вдосконалюються [8].
Загальні електрохімічні методи можна розділити на струмові та безструмові. Безструмові методи ґрунтуються на вимірюванні напруги розімкненого ланцюга гальванічних елементів, а струмові – на вивченні явищ, які відбуваються при проходженні через систему стаціонарного чи нестаціонарного струму.
Висока точність електрохімічних методів аналізу визначається тим, що вони засновані на досить точних закономірностях, наприклад, законах Фарадея. Перевагою цих методів є те, що в них використовується електричний вплив – струм, потенціал та інші, а результат отримують у вигляді електричного сигналу. Це забезпечує високу швидкість і точність відліку та розкриває широкі можливості для автоматизації запису одержаних результатів та проведення аналізу в цілому.
Електрохімічні методи аналізу відрізняються високою чутливістю, селективністю (можливість аналізу певних речовин у присутності інших), швидкістю вимірів та іншими перевагами. Зокрема, у багатьох випадках для електрохімічного аналізу достатньо менше 1 мл досліджуваного розчину [9].

 

Товар был добавлен в наш каталог 01 Май 2011 г.
Отзывы
Консультант
 (096)758-93-52
 (095)727-61-02
ICQ:  363886616
Вход
E-Mail:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль!
Корзина
Перейти
Корзина пуста
Мы принимаем
Новинки
Перейти
Эстетическая культура сотрудника
органов внутренних дел
Эстетическая культура сотрудника органов внутренних дел

Добавить в Корзину 23.00 грн.
Контрольная работа на тему: «Эстетика досуга сотрудника ОВД. Досуг курсантов и преподавателей в Омской академии МВД России»   План Введение 3 1. Понятие досуга, эстетика ...
Отзывы
Перейти
Написать отзывНапишите Ваше мнение о работе!
 

www.hifiaudio.com.ua