Разделы
Работы на заказ
Готовые работы

Показать все работы
Информация
Свяжитесь с нами
Карта сайта
Выполняемые дисциплины
Способы оплаты
Цены и сроки
Гарантии
Вакансии
Репетитор по химии, кандидат хим. наук, Киев
Свежие новости
Програмове навчання

Професіограма продавця

Професіограма менеджера

Суть відтворення, його основні елементи та види

Правові основи забезпечення зайнятості вивільнюванних працівників

Новости
Учебные материалы
Статьи
Быстрый поиск
 
Введите слово для поиска.
Расширенный поиск
Поиск по названию
АБВГДЕЁЖ
ЗИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦ
ЧШЩЭЮЯ
Поиск в новостях:  
Застосування іонітів Дата: 01 Май 2011 г.Іоніти широко використовуються для зменшення твердості води та її знесолювання, для виділення і розділення неорганічних і органічних йонів. Йонний  обмін використовують у шкіряній, гідролізній, фармацевтичній промисловості для очищення розчинів, для видалення солей з молока, цукру, вин. За допомогою іонітів вловлюють йони цінних елементів з природних розчинів і відпрацьованих вод різних виробництв.

Основні області застосування неорганічних іонітів  визначаються їх особливими властивостями: селективністю, термічною і радіаційною стійкістю.

Висока термостійкість багатьох неорганічних іонітів дозволяє застосовувати їх для сорбції  із розчинів при високих температурах.

Практичне застосування знайшли неорганічні іоніти  в процесах йонообмінного очищення розплаву скла від різноманітних домішок  і катіонів, що витісняються з нього. Висока селективність сорбції дозволяє  рекомендувати неорганічні іоніти для глибокого очищення розчинів від домішок електролітів, реактивів, що використовуються при варінні скла для волоконної оптики: карбонатів барію і кальцію, нітратів барію, кальцію, стронцію, магнію.

За рахунок неорганічних сорбентів, в тому числі і типових іонітів, помітно поповнився асортимент адсорбентів і носіїв в газовій хроматографії, так як багато неорганічних іонітів, як і  органічних, є селективними молекулярними адсорбентами. Як приклад можна привести застосування  сульфідів молібдену і вольфраму в газо-адсорбційній хроматографії для розділення структурних і просторових ізомерів з подібними фізико–хімічними властивостями. Розділення проходить внаслідок відмінностей в геометричній структурі молекул і орієнтації їх на поверхні сорбенту, потребує більш низьких температур і менших затрат часу ніж розділення на графітовій термічній сажі. Важливе практичне використання знаходять мембрани із неорганічних іонітів в електрохімічних процесах  як тверді електроліти з йонною провідністю і низьким електричним опором. Мембрани можна одержувати пресуванням дрібнодисперсних порошків неорганічних іонітів, іноді – з наступною термічною обробкою.

Йонний обмін – один з перспективних, широко використовуваних в різних галузях промисловості технологічних процесів. Використання синтетичних йонообмінних матеріалів, що володіють високою ємністю, високою селективністю, хімічною стійкістю не лише впливає на розвиток багатьох галузей промисловості, але й дозволяє знизити собівартість продукції, що виготовляється.

Розглянемо докладніше в яких галузях промисловості використовуються іоніти. В хімічній промисловості в технології неорганічних речовин і мінеральних добрив – для очищення карбонатів лужних металів, натрій гідроксиду, солей амонію; одержання йоду і брому; обробці апатитової сировини; одержання фосфатної кислоти, фосфатів, нітратів; покращення якісних показників мінеральних добрив; утилізації відходів хімічних виробництв з метою одержання мікродомішок до добрив; введення в грунт мікроелементів. В технології органічних речовин здійснюють каталіз на іонітах, дегідратацію і рафінування органічних речовин; регенерацію каталізаторів крекінгу. Іоніти використовують для розділення органічних кислот, виділення й очищення біологічно активних речовин.

В гідрометалургійній промисловості іоніти використовують для одержання урану, золота; розділення продуктів розщеплення урану. В харчовій промисловості з допомогою іонітів проводять очищення і рафінування соків в цукровому і крохмалопаточному виробництві, очищення глюкози, желатину, гліцерину; виробництво молока і молочних консервів, гібридних і виноградних вин з метою покращення їх смакових якостей і підвищення стабільності; очищення рослинних олій. В фармацевтичній промисловості – при виробництві антибіотиків, алкалоїдів, вітамінів; одержанні ферментів та іммобілізованих ферментів. Іоніти використовуються також для консервування крові, видалення токсичних речовин, виділення і очищення вірусів, виробництва антитоксичних сивороток, в медичній діагностиці. Мікробіологічна промисловість використовує іоніти для очищення цукровмісних розчинів, виробництва кормових дріжджів, одержання фуражних концентратів, харчового білку, амінокислот, очищення продуктів гідролізу білків. Широкого використання іоніти набули при виготовленні колоїдних розчинів, хімічно чистих реактивів. При охороні навколишнього середовища іоніти застосовуються для дезактивації радіоактивних вод, знезараження промислових стічних вод від солей металів, фенолу, білкових сполук.

Катіоніти в якості антикоагулянтів застосовуються для видалення кальцію із плазми при стабілізації крові. Відоме використання іонітів для демінералізації різноманітних біологічних середовищ, лікувально – білкових гідролізатів, використання сульфокатіонітів для каталітичного гідролізу білків. З активними групами іонітів можуть зв’язуватись різні патогенні сполуки – токсини, віруси, бактеріальні клітини. Це може бути використано для біологічного очищення води. На основі йонообмінних матеріалів можна створювати лікарські препарати пролонгованої дії, зв’язуючи біологічно - активні речовини з іонітом.

Більшість процесів органічної технології здійснюється в присутності каталізаторів, в якості яких використовують різні речовини, що вводяться в реакційне середовище у вигляді гомогенних домішок. Присутність каталізатора створює певну проблему – необхідність видалення каталізатора із реакційної маси, можливість корозії обладнання. Щоб цієї проблеми не існувало потрібно використовувати в якості каталізатора іоніт. В цьому випадку каталітично активна частинка H+ (OH-) закріплена на полімерній матриці міцними зв’язками і не виходить в об’єм. Оскільки каталізатор не губиться, то можливе його багатократне використання, що дозволяє організувати неперервні каталітичні процеси. Без сумніву, що іоніти, як кислотно – основні каталізатори володіють недоліками, але переваги їх дуже суттєві, тому сучасна технологія органічних речовин немислима без каталізаторів подібного типу.

В зв’язку з швидким розвитком атомної енергетики, а також розширенням використання радіоактивних ізотопів особливого значення набули методи розділення й очищення актиноїдних елементів від продуктів розділення та сторонніх домішок. Особливе значення має використання іонітів у виробництві багаточисленних радіоактивних ізотопів, що використовуються в джерелах іонізуючих випромінювань, теплової та електричної енергії.

Велику роль відіграють сорбційні процеси в питаннях дезактивації відходів атомної промисловості й очищенні контурних вод ядерних реакторів.

Не менше значення має застосування іонітів для вирішення наукових проблем радіохімії. За допомогою іонітів вивчають стан радіоелементів в розчині та процеси комплексоутворення радіоелементів; визначають коефіцієнти активності електролітів у водних розчинах, що містять декілька електролітів. При певних умовах методом йонного обміну можна визначити валентність йону.

Показов:2580
Комментарии: 0

Отзывы Написать отзыв
Консультант
 (096)758-93-52
 (095)727-61-02
ICQ:  363886616
Вход
E-Mail:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль!
Корзина
Перейти
Корзина пуста
Мы принимаем
Новинки
Перейти
Зовнішньоекономічні зв’язки України
Зовнішньоекономічні зв’язки України

Добавить в Корзину 50.00 грн.
Реферат на тему: "Зовнішньоекономічні зв’язки України"     Зміст Вступ 2 Зовнішньоекономічні зв’язки України 2 Висновки 7 Використана література 7 Вступ  ...
Отзывы
Перейти
Фізична підготовка в системі фізичного вдосконалення людини
Класс ..
5 из 5 звёзд!
 

www.hifiaudio.com.ua