Разделы
Работы на заказ
Готовые работы

Показать все работы
Информация
Свяжитесь с нами
Карта сайта
Выполняемые дисциплины
Способы оплаты
Цены и сроки
Гарантии
Вакансии
Репетитор по химии, кандидат хим. наук, Киев
Свежие новости
Програмове навчання

Професіограма продавця

Професіограма менеджера

Суть відтворення, його основні елементи та види

Правові основи забезпечення зайнятості вивільнюванних працівників

Новости
Учебные материалы
Статьи
Быстрый поиск
 
Введите слово для поиска.
Расширенный поиск
Поиск по названию
АБВГДЕЁЖ
ЗИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦ
ЧШЩЭЮЯ
Поиск в новостях:  
Загальна характеристика іонітів Дата: 01 Май 2011 г.Іоніти являють собою тверді речовини, що здатні поглинати з розчину електроліту позитивні чи негативні йони в обмін на еквівалентну кількість других йонів, що мають заряд того ж знаку. По знаку заряду йонів, що обмінюються, розрізняють катіоніти й аніоніти.

Типова реакція катіонного обміну:

2NaX + CaCl2 = CaX2 + 2NaCl.    (1)

Ця реакція протікає, наприклад, при пом’якшенні води за допомогою іонітів, коли розчин, що містить CaCl2 (тверда вода), пропускають крізь шар твердого іоніту NaX, що поглинає з розчину йони Са2+ в обмін на йони Na+.

Прикладом аніонного обміну може слугувати реакція:

2XCl + Na2SO4 = X2SO4 + 2NaCl.   (2)

Існують також амфотерні іоніти, що здатні одночасно здійснювати катіонний й аніонний обмін.

Йонний обмін має подібність до адсорбції. При йонному обміні тверде тіло поглинає розчинену речовину. Різниця полягає в тому, що йонний обмін являє собою стехіометричне заміщення: на заміну кожного еквіваленту одного йону, що поглинутий з розчину, іоніт віддає в розчин один еквівалент іншого йону із зарядом того ж знаку. При адсорбції адсорбент поглинає розчинену речовину, не віддаючи в розчин іншої речовини.

Йонний обмін – оборотний процес. Наприклад, з рівняння (1) випливає, що катіоніт, який віддав всі йони Na+, може бути регенерований розчином NaCl.

Здатність до йонного обміну визначається будовою речовини. Кожний іоніт складається із каркасу, що зв’язаний валентними силами чи силами решітки. Каркас володіє позитивним чи негативним зарядом, який компенсується зарядом йонів протилежного знаку, так званих протийонів. Протийони рухливі всередині каркасу і можуть бути заміщені іншими йонами з зарядом того ж знаку. Таким чином, каркас катіоніту можна вважати поліаніоном, а каркас аніоніту – полікатіоном.

Іоніт можна наглядно порівняти з губкою, в порах якої циркулюють протийони. Якщо губка занурена в розчин, то йони можуть залишити її і перейти в розчин. Але при цьому повинна зберігатись електронейтральність. Протийон може залишити губку лише в тому випадку, коли замість нього в неї попаде інший йон і прийме участь в компенсації заряду каркасу.

Вміст в іоніті здатних до обміну протийонів, так звана обмінна ємність – константа, що визначається густиною заряду каркасу і не залежить від природи протийону.

В порах іоніту містяться не лише протийони. Якщо іоніт занурений в розчин, то в пори проникає розчинник і в деякій мірі розчинені речовини. Поглинання розчинника обумовлює набухання іоніту. Поглинання розчинних речовин можна вважати адсорбцією.

При поглинанні електролітом із розчину разом з протийонами в іоніт проникає еквівалентна кількість рухливих йонів того ж знаку, що і заряд каркасу. Їх називають коіонами. Тому вміст протийонів в іоніті визначається не лише густиною заряду каркасу, але й вмістом коіонів. Тому звичайні визначення ємності відносяться до іоніту, вільного від коіонів.

Йонний обмін – це дифузійний процес, швидкість якого залежить від рухливості протийонів.

Описана вище модель  відображає важливі властивості іонітів. Вона наочно пояснює, чому обмін є стехіометричним процесом і чому ємність не залежить від природи протийону. Причина полягає в умові електронейтральності. Ця модель показує, що йонний обмін по суті оснований на статичному розподілі протийонів між іонітом і розчином, в якому не бере участь ні речовина каркасу, ні коіони. Тому реакції (1) і (2) можна представити у вигляді:

2Na+ + Ca2+ = Ca2+ + 2Na+      (1а)

2Cl-- + SO42-- = SO42-- + 2Cl--     (2а)

Електричні властивості іонітів модель, яка розглядається, пояснює тим, що набухлі іоніти мають добру електропровідність, так як містять рухливі йони у великій концентрації.

Інші властивості зводяться до того, що у відповідності з моделлю число протийонів в іоніті більше, ніж число коіонів.

Каталітична активність іонітів також знаходить чітке пояснення: реакції, які каталізуються окремими йонами, можуть протікати не лише у вільному розчині, але і в порах іоніту, що містять активні йони.

Показов:1445
Комментарии: 0

Отзывы Написать отзыв
Консультант
 (096)758-93-52
 (095)727-61-02
ICQ:  363886616
Вход
E-Mail:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль!
Корзина
Перейти
Корзина пуста
Мы принимаем
Новинки
Перейти
Особенности механизации возделывания зерновых культур на полях, зараженных радиоактивными веществами
Особенности механизации возделывания зерновых культур на полях, зараженных радиоактивными веществами

Добавить в Корзину 20.00 грн.
Вариант 8 Содержание 1. Особенности механизации возделывания зерновых культур на полях, зараженных радиоактивными веществами 3 2. Оценка радиационной обстановки 10 3. Оценка химической ...
Отзывы
Перейти
Фізична підготовка в системі фізичного вдосконалення людини
Класс ..
5 из 5 звёзд!
 

www.hifiaudio.com.ua