Разделы
Работы на заказ
Готовые работы

Показать все работы
Информация
Свяжитесь с нами
Карта сайта
Выполняемые дисциплины
Способы оплаты
Цены и сроки
Гарантии
Вакансии
Репетитор по химии, кандидат хим. наук, Киев
Свежие новости
Програмове навчання

Професіограма продавця

Професіограма менеджера

Суть відтворення, його основні елементи та види

Правові основи забезпечення зайнятості вивільнюванних працівників

Новости
Учебные материалы
Статьи
Быстрый поиск
 
Введите слово для поиска.
Расширенный поиск
Поиск по названию
АБВГДЕЁЖ
ЗИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦ
ЧШЩЭЮЯ
Поиск в новостях:  
Вольтамперометричні методи дослідження Дата: 01 Май 2011 г.
Електрохімічні явища і процеси з успіхом використовують для кількісного і якісного аналізу різних речовин. Вперше електрохімічні методи були описані наприкінці ХІХ століття. З тих пір вони безперервно розвиваються і вдосконалюються.

Загальні електрохімічні методи можна розділити на струмові та безструмові. Безструмові методи ґрунтуються на вимірюванні напруги розімкненого ланцюга гальванічних елементів, а струмові – на вивченні явищ, які відбуваються при проходженні через систему стаціонарного чи нестаціонарного струму.

         Висока точність електрохімічних методів аналізу визначається тим, що вони засновані на досить точних закономірностях, наприклад, законах Фарадея. Перевагою цих методів є те, що в них використовується електричний вплив – струм, потенціал та інші, а результат отримують у вигляді електричного сигналу. Це забезпечує високу швидкість і точність відліку та розкриває широкі можливості для автоматизації запису одержаних результатів та проведення аналізу в цілому.

Електрохімічні методи аналізу відрізняються високою чутливістю, селективністю (можливість аналізу певних речовин у присутності інших), швидкістю вимірів та іншими перевагами. Зокрема, у багатьох випадках для електрохімічного аналізу достатньо менше 1 мл досліджуваного розчину.

Всі електрохімічні методи, засновані на реєстрації вольтамперних кривих (струм - напруга), відносяться до вольтамперометричних. Розглянемо методи, в яких фактором збудження є напруга (потенціал), що змінюється за лінійним законом, тобто методи з лінійною, трикутною і трапецієвидною розгорткою потенціалу.

Залежно від способу накладання напруги розрізняють методи з одноразовою і багаторазовою розгорткою напруги. При одноразовій розгортці і(Е)-крива записується один раз, перед записом наступної кривої система електрод-розчин повертається в початковий стан, кожна крива записується на свіжій поверхні електрода. Як правило, за порівняно короткий час зміни потенціалу електрода від заданого початкового до заданого кінцевого значення кількість виділеного на електроді продукту електродної реакції настільки мала, що при поверненні до початкового потенціалу цей продукт підлягає анодному розчиненню, тому криві добре відтворюються.

В будь-якому вольтамперометричному методі використовується електролітична ячейка. Вона являє собою електрохімічну систему, що складається з електродів та електролітів, які контактують між собою. На межі поділу фаз може відбуватися електродна реакція між компонентами цих фаз, в результаті чого електричний заряд переходить з однієї фази в іншу, і на межі фаз виникає потенціал. При відсутності електричного струму у замкнутому гальванічному ланцюгу на межі фаз встановлюється рівновага, і потенціал досягає рівноважного значення. Якщо через ячейку проходить електричний струм, то на межі фаз рівновага не досягається, і в результаті електродного процесу електрони переходять з електрода в розчин (або позитивний заряд у зворотному напрямку).

Ячейка може бути двох- чи трьохелектродною. Двохелектродна ячейка складається з робочого електрода, що поляризується, і електрода порівняння, що не поляризується. Робочим електродом може слугувати як ртутний краплинний електрод (РКЕ), так і стаціонарні електроди (ртутний РСЕ та твердий ТЕ). В якості електрода порівняння використовують насичений каломельний чи хлор срібний електроди. Методи із застосуванням РКЕ називають полярографічними. Методи, в яких використовують стаціонарні електроди – вольтамперометричними. Електрохімічні методи аналізу засновані на використанні залежності електричних параметрів від концентрації, природи і структури речовин, що беруть участь в електродній реакції або електрохімічному процесі переносу зарядів між електродами. Згідно рекомендацій ІЮПАК електрохімічні методи аналізу можна класифікувати так:

1) методи без протікання електродної реакції, в яких будова подвійного електричного шару в розрахунок не береться (кондуктометрія при низьких і високих частотах);

2) методи, засновані на електродних реакціях при відсутності струму (потенціометрія) або під струмом (вольтамперометрія, кулонометрія, спектрогравіметрія).

Найважливішими з них є:

кондуктометрія – вимірювання електропровідності досліджуваного розчину електроліту;

кулонометрія – вимірювання кількості електрики, необхідної для повного перетворення (окиснення чи відновлення) досліджуваної речовини;

вольтамперометрія – визначення стаціонарних і нестаціонарних поляризаційних характеристик електродів у реакціях з участю досліджуваної речовини;

потенціометрія – вимірювання безструмового рівноважного потенціалу індикаторного електрода, для якого досліджувана речовина є потенціал-визначаючою.

Всі вище перераховані електрохімічні методи мають значення для дослідницьких цілей: вимірювання електропровідності – для розв’язання питань теорії розчинів, вимірювання вольтамперометричних характеристик – для з’ясування механізму електрохімічних реакцій і визначення кінетичних параметрів, потенціометричні вимірювання – для визначення термодинамічних властивостей різних речовин і т. д.

Показов:1523
Комментарии: 0

Отзывы Написать отзыв
Консультант
 (096)758-93-52
 (095)727-61-02
ICQ:  363886616
Вход
E-Mail:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль!
Корзина
Перейти
Корзина пуста
Мы принимаем
Новинки
Перейти
Краткосрочная финансовая политика»
на тему «Совершенствование финансовой политики
Краткосрочная финансовая политика» на тему «Совершенствование финансовой политики

Добавить в Корзину 150.00 грн.
Содержание Введение. Глава 1. Анализ текущей финансовой политики. Глава 2. Анализ производственной программы предприятия. Глава 3. Рекомендации по формированию оборотных активов и ...
Отзывы
Перейти
Фізична підготовка в системі фізичного вдосконалення людини
Класс ..
5 из 5 звёзд!
 

www.hifiaudio.com.ua