Разделы
Работы на заказ
Готовые работы
  Дипломные работы
  Контрольные работы
  Контрольные работы по педагогике
  Контрольные работы по праву
  Контрольные работы по экономике
  Курсовые работы
  Курсовые работы по английской филологии
  Курсовые работы по прокатному и волочильному производству
  Курсовые работы по химии
  Лекции по педагогике
  Рефераты
  Рефераты по биологии
  Рефераты по ветеринарии
  Рефераты по зарубежной литературе
  Рефераты по информатике
  Рефераты по истории
  Рефераты по культорологии
  Рефераты по педагогике
  Рефераты по политологии
  Рефераты по физическом воспитании
  Рефераты по физкультуре
  Рефераты по химии
  Рефераты по экологии
  Рефераты по экономике
  Творческие работы по государственном управлении
  Тесты по психологии
  Рефераты по философии
  Рефераты по психологии
  Рефераты по украинской филологии
  Курсовые работы по психологии
  Бакалаврские работы по физическом воспитании
  Курсовые работы по экономике

Показать все работы
Информация
Свяжитесь с нами
Карта сайта
Выполняемые дисциплины
Способы оплаты
Цены и сроки
Гарантии
Вакансии
Репетитор по химии, кандидат хим. наук, Киев
Свежие новости
Програмове навчання

Професіограма продавця

Професіограма менеджера

Суть відтворення, його основні елементи та види

Правові основи забезпечення зайнятості вивільнюванних працівників

Быстрый поиск
 
Введите слово для поиска.
Расширенный поиск
Поиск по названию
АБВГДЕЁЖ
ЗИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦ
ЧШЩЭЮЯ
Предыдущая работа  Товар 7 из 8 категория Курсовые работы по химии  Следующая работа
Синтез та властивості дикетонів
[123]
75.00 грн.
На печать  Сообщите своим друзьям и близким о нашем магазине  Написать отзыв о работе

План

Вступ
1. Огляд літератури
1.1. Загальна характеристика карбонільних сполук
1.2. Альдегіди
1.2.1 Особливості будови альдегідів
1.2.2. Властивості альдегідів
1.2.3. Способи одержання
1.3. Кетони
1.3.1. Будова кетонів
1.3.2. Властивості кетонів
1.3.3. Добування
1.4. Особливості будови та класифікація дикарбонільних сполук
2. Дикетони
2.1. Будова дикетонів
2.2. Властивості 1,3-дикетонів
2.3. Синтез 1,3-дикетонів
Висновок
Список використаних джерел

 

Вступ

1,3-дикетони належать до дикарбонільних сполук. Дикарбонільні сполуки – органічні сполуки, що містять в молекулі дві карбонільні групи С = О. До них відносяться диальдегіди, дикетони, кетоальдегіди, альдегідо- і кетокислоти (і їх похідні) і т. п. Крім властивостей, характерних для карбонільних сполук, дикарбонільні сполуки виявляють специфічні властивості, що залежать від взаємного розташування груп СО.
Дикетони представляють собою кетони з двома карбонільними групами СО. Якщо ці групи знаходяться в сусідньому між собою положенні, то виходять дикетони загальної формули R'-СО-СО-R', де R' є одноеквівалентний вуглеводневий залишок, насичений або ненасичений. Їх позначають як ?-дикетони, або 1-2-дикетони. В інших дикетонах карбонільні групи відокремлені одна від одної одним або великою кількістю вуглецевих атомів. Дикетони загальної формули R'-CO-CH2-CO-R' позначаються як ?-, або 1-3-дикетони, R'-CO-CH2-CH2-CO-R' як ?-, або 1-4-дикетони і т. д.
b-дикарбонільні сполуки (1,3-дикарбонільні сполуки) мають склад RCOC(R: R':)COR'. Сполучення з R: і (або) R ': = Н - порівняно сильні СН-кислоти. Для них характерна легка енолізація з утворенням цис-енолів (у хелатній формі з внутрімолекулярним водневим зв'язком), рідше - транс-енолів.
Завдяки утворенню енолятів b-дикарбонільні сполуки у присутності основ вступають у конденсації типу альдольної, реакції Кневенагеля, Міхаеля і т. п., легко алкілюються і ацилюються з утворенням С-або О-похідних (співвідношення продуктів залежить від будови b-дикарбонільної сполуки, природи основи і реагенту, полярності розчинника).
b-дикарбонільні сполуки широко застосовують в органічному синтезі (наприклад, ацетооцтовий ефір) для отримання лікарських засобів, барвників та ін. b-дикетони використовують для розділення та аналізу РЗЕ і актиноїдів.
Розглянемо способи одержання та властивості 1,3-дикетонів, враховуючи особливості будови та властивостей карбонільних та дикарбонільних сполук.

1. Огляд літератури

1.1. Загальна характеристика карбонільних сполук

Карбонільні сполуки містять карбонільну групу С=О. Один із найбільш поширених типів неорганічних і органічних речовин. До них відносяться, наприклад, СО, СО2, карбонати, сечовина. Однак під карбонільними сполуками мають на увазі лише альдегіди і кетони, а також (в меншій мірі) карбонові кислоти і їх похідні. В цих сполуках  найбільше проявляються характерні властивості карбонільної групи, які зв’язані з її полярністю (m = 7,7.10-30 Кл.м) і обумовлені резонансом: С=О D С+-О-?. Довжина зв’язку С=О 0,123 нм, енергія 692-733 кДж/моль. Група С=О ?електроноакцепторний заміcник, володіє негативними індукційним і мезомерним ефектами. Карбоновий атом С має sр2- гібридизацію і зв’язок  С=О знаходиться в одній площині з двома ?-зв’язками вуглецю, кути між якими близькі до 120°. Карбонільні сполуки мають високу реакційну здатність. Група С=О здатна відновлюватись до спиртової або метиленової групи. Через наявність часткового позитивного заряду на атомі С карбонільні сполуки приєднують різні нуклеофіли, наприклад, аміни, металоорганічні сполуки, вступають в реакції електрофільного заміщення в ароматичному ядрі. Реакції з нуклеофілами часто супроводжуються подальшим відщепленням води з утворенням похідних карбонільних сполук, наприклад, гідразонів, шифових основ. У випадку похідних карбонових кислот RCOX реакція з нуклеофілом може призвести до продукту заміщення X на залишок нуклеофілу. Частковий негативний заряд на карбонільному атомі О сприяє реакціям з протонними і апротонними кислотами; карбоксоній-катіони, ща при цьому утворилися, реагують з нуклеофілами легше, ніж карбонові сполуки (кислотний каталіз). Якщо група С=О зв’язана з гетероатомом, який несе неподілену пару електронів, наприклад, в карбонових кислотах і їх похідних, то реакції по цій групі з нуклеофілами можуть ускладнюватись, а з електрофілами (кислотами) полегшитись. Завдяки рухливості атомів Н у сусіднього з карбонільною групою атома С (?-С-атома) карбонільні сполуки порівняно легко, особливо при каталізі кислотами чи основами, переходять в енольну форму. Енолізація чи утворення енолят-аніону перша стадія багатьох важливих реакцій карбонільних сполук, де вони виступають в якості  С-нуклеофільних реагентів. До таких реакцій відносяться галогенування по ?-С-атому, альдольна і кротонова конденсації,  приєднання до активованих кратних зв’язків (реакція Міхаеля) та ін. До карбонільних сполук належать багато природних речовин, які виконують важливі функції в живих організмах. Багато карбонільних сполук отримують в промисловості, основним чином, оксосинтезом, окисленням вуглеводнів, дегідруванням чи окислювальним дегідруванням спиртів. Карбонільні сполуки широко використовують як напівпродукти основного і тонкого органічного синтезу, розчинники, полімери, медичні препарати та ін............................................................всього 25 стор.

Товар был добавлен в наш каталог 17 Апрель 2011 г.
Отзывы
Консультант
 (096)758-93-52
 (095)727-61-02
ICQ:  363886616
Вход
E-Mail:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль!
Корзина
Перейти
Корзина пуста
Мы принимаем
Новинки
Перейти
Виды монархий в соврменном мире
Виды монархий в соврменном мире

Добавить в Корзину 150.00 грн.
Введение Актуальность выбранной темы заключается в том, что монархическая форма правления на протяжении многих веков сопровождала нашу страну, число монархий в мире довольно велико, и периодически ...
Отзывы
Перейти
Написать отзывНапишите Ваше мнение о работе!
 

www.hifiaudio.com.ua