Разделы
Работы на заказ
Готовые работы
  Дипломные работы
  Контрольные работы
  Контрольные работы по педагогике
  Контрольные работы по праву
  Контрольные работы по экономике
  Курсовые работы
  Курсовые работы по английской филологии
  Курсовые работы по прокатному и волочильному производству
  Курсовые работы по химии
  Лекции по педагогике
  Рефераты
  Рефераты по биологии
  Рефераты по ветеринарии
  Рефераты по зарубежной литературе
  Рефераты по информатике
  Рефераты по истории
  Рефераты по культорологии
  Рефераты по педагогике
  Рефераты по политологии
  Рефераты по физическом воспитании
  Рефераты по физкультуре
  Рефераты по химии
  Рефераты по экологии
  Рефераты по экономике
  Творческие работы по государственном управлении
  Тесты по психологии
  Рефераты по философии
  Рефераты по психологии
  Рефераты по украинской филологии
  Курсовые работы по психологии
  Бакалаврские работы по физическом воспитании
  Курсовые работы по экономике

Показать все работы
Информация
Свяжитесь с нами
Карта сайта
Выполняемые дисциплины
Способы оплаты
Цены и сроки
Гарантии
Вакансии
Репетитор по химии, кандидат хим. наук, Киев
Свежие новости
Програмове навчання

Професіограма продавця

Професіограма менеджера

Суть відтворення, його основні елементи та види

Правові основи забезпечення зайнятості вивільнюванних працівників

Быстрый поиск
 
Введите слово для поиска.
Расширенный поиск
Поиск по названию
АБВГДЕЁЖ
ЗИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦ
ЧШЩЭЮЯ
Предыдущая работа  Товар 4 из 12 категория Творческие работы по государственном управлении  Следующая работа
Розкрийте визначення понять: теорія, організація, засади, системний підхід, відносини, система, елемент, структура
[105]
51.00 грн.
На печать  Сообщите своим друзьям и близким о нашем магазине  Написать отзыв о работе

ВСТУП

Соціально-економічний розвиток держави можливо забезпечити лише при зростаючому використанні управлінських ресурсів. Шлях до досягнення високої якості й ефективності будь-якого виду соціальної діяльності людини лежить через підвищення ефективності та якості управління. Ось чому різке підвищення якості управління й ефективності управлінської діяльності, функціональної результативності роботи держаного апарату стало важливим завданням сучасного періоду. Чим досконалішим буде державне управління, тим легше вирішуватимуться проблеми, які виникають в інституціях правової держави. Гнучкість державно-управлінських відносин, оптимальний механізм їх впливу на суспільство сприятиме своєчасному виходу з соціально-економічних і політичних колізій.
Саме через правильне трактування, розуміння та значення для державно-управлінської діяльності таких категорій як теорія, організація, засади, системний підхід, відносини, система, елемент, структура можна досягти  підвищення ефективності  та якості державного управління.
Теорія - це система знань, яка описує, пояснює сукупність явищ дійсності   має   логічну   структуру   і   дає   синтетичне   уявлення   про об'єкт.
Теорія є найвищою формою узагальнення і систематизації знань, відповідно до чого вона являє собою вчення, систему ідей, поглядів, положень, тверджень, спрямованих на тлумачення того чи іншого явища. Тобто теорія є формою синтетичного знання, в межах якого окремі поняття, гіпотези і закони втрачають колишню автономність і перетворюються на елементи цілісної системи.
Теорія - це вивчений та узагальнений досвід, що формулює наукові принципи і методи, які дозволяють узагальнити і пізнати існуючі процеси і явища, проаналізувати дії на них різних факторів і запропонувати рекомендації з використання їх у практичній діяльності людей. Теорія розглядається не як безпосереднє, а ідеалізоване відображення дійсності, відповідно до чого вона виступає у формі сукупності узагальнюючих положень, що утворюють науку або її окремий розділ.
Вимоги, які висуваються до нової теорії:

  1. адекватність наукової теорії описуваному об'єкту;
  2. можливість замінювати експериментальні дослідження теоретичними;
  3. повнота опису певного явища дійсності;
  4. можливість  пояснення  взаємозв'язків  між  різними компонентами в межах даної теорії;
  5. внутрішня несперечливість теорії та відповідність її дослідним даним.

 Теорія - це сукупність узагальнених положень - узагальнення фіксуються в термінах, судженнях і умовиводах і забезпечують облік фактів в результаті чого вивчаються закономірності функціонування певних явищ.
Теорія як система наукових концепцій, принципів, положень, фактівзавжди пов'язана з певним методом дослідження, який визначає вчений самостійно. Спираючи на загальні і особисті методики дослідження, вчений одержує відповідь на те, з чого треба починати дослідження, як відноситися до фактів, як узагальнювати, певні факти, яким чином отримати висновки.
Теорія державного управління в сучасній Україні фактично отримала визнання як 25-та галузь науки в 1996 р., коли постановою Президії ВАК України від 16 листопада 1996 р. був затверджений перелік наукових спеціальностей цієї галузі.
Бакуменко В.Д. та Князєв В.М. розглядають теорію державного управління як систему наукового знання про сутність, становлення і розвиток державного управління, на якій базується відповідна галузь науки і практичної діяльності [5, c. 699].
До основних фундаментальних понять теорії державного управління належать: суб'єкт і об'єкт державного управління, державно-управлінські відносини, його закони та закономірності, принципи, функції, форми, методи, засоби, механізми, технологія, ін.
Об’єктом теорії державного управління  є система державного управління  в сукупності всіх її структурних елементів, а предметом – закономірності і принципи функціонування та розвитку цієї системи. Специфіка зазначеного об’єкта обумовлює те, що теорія державного управління являє комплексне, міждисциплінарне знання, що спирається на досягнення політології, конституційного і адміністративного права, менеджменту, соціології, економіки, психології, історії держави, кібернетики, інформатики, теорії систем тощо.

............................................ всього 17 стор.

Товар был добавлен в наш каталог 15 Февраль 2011 г.
Отзывы
Консультант
 (096)758-93-52
 (095)727-61-02
ICQ:  363886616
Вход
E-Mail:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль!
Корзина
Перейти
Корзина пуста
Мы принимаем
Новинки
Перейти
Виды монархий в соврменном мире
Виды монархий в соврменном мире

Добавить в Корзину 150.00 грн.
Введение Актуальность выбранной темы заключается в том, что монархическая форма правления на протяжении многих веков сопровождала нашу страну, число монархий в мире довольно велико, и периодически ...
Отзывы
Перейти
Написать отзывНапишите Ваше мнение о работе!
 

www.hifiaudio.com.ua