Разделы
Работы на заказ
Готовые работы

Показать все работы
Информация
Свяжитесь с нами
Карта сайта
Выполняемые дисциплины
Способы оплаты
Цены и сроки
Гарантии
Вакансии
Репетитор по химии, кандидат хим. наук, Киев
Свежие новости
Програмове навчання

Професіограма продавця

Професіограма менеджера

Суть відтворення, його основні елементи та види

Правові основи забезпечення зайнятості вивільнюванних працівників

Новости
Учебные материалы
Статьи
Быстрый поиск
 
Введите слово для поиска.
Расширенный поиск
Поиск по названию
АБВГДЕЁЖ
ЗИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦ
ЧШЩЭЮЯ
Поиск в новостях:  
Обмінна ємність іонітів Дата: 01 Май 2011 г.
Обмінна ємність характеризує здатність іоніту поглинати протийони. Ця величина визначається кількістю фіксуючих йонів іоніту, так як електричний заряд фіксуючих йонів в кожний даний момент часу і на будь-якій ділянці іоніту повинен компенсуватись зарядом протийонів. Ємність в ідеальних умовах не залежить ні від природи протийону, ні від стану іоніту. В реальних умовах ємність залежить від цілого ряду факторів, що ускладнює визначення цього поняття. Дійсно існує декілька визначень ємності, які відрізняються кількісною характеристикою і фізичним змістом.

Будь-яке визначення ємності відноситься до даної кількості йонообмінного матеріалу, як правило до одиниці маси (масова ємність) чи одиниці об’єму (об’ємна ємність) набухлого чи сухого іоніту. Маса і об’єм даної кількості іоніту залежить від типу протийонів, природи і кількості адсорбованої речовини і ступені набухання.

Розрізняють повну обмінну ємність (ПОЄ) і робочу обмінну ємність (РОЄ). ПОЄ характеризується вмістом в іоніті  всіх йоногенних груп, незалежно від їх природи. Величина ПОЄ, обчислена по вмісту йоногенних груп в іоніті, є постійною його характеристикою. В реальних умовах в обмін може вступати лише частина протийонів. В цьому випадку мову ведуть про робочу обмінну ємність. Величина РОЄ залежить від природи йонів, що обмінюються, функціональних груп і розчинника, величини рН, контактуючого середовища, швидкості потоку, що пропускається, і температури.

В залежності від технічного прийому здійснення йонообміну розрізняють статичну (СОЄ) і динамічну (ДОЄ) обмінні ємності іоніту. Величина СОЄ характеризується кількістю протийонів іоніту, що вступили в обмін до моменту настання  рівноваги, коли іоніт і контактуючий з ним розчин чи газ нерухомі.

Питомі значення ПОЄ, РОЄ, СОЄ і ДОЄ виражають кількістю еквівалентів йоногенних груп, що вступили в обмін, віднесених до одиниці маси чи об’єму набухлого чи сухого іоніту.

Обмінна ємність іоніту залежить від рН розчину, концентрації розчину і типу протийонів, величини зерна іоніту, розміру протийонів. Розглянемо докладніше вплив кожного з них.

Карбоксильні групи чи фенольні ОН - групи при низьких значеннях рН залишаються частково чи повністю недисоційованими, тому поглинаюча здатність іоніту з цими групами буде менша в кислих і нейтральних розчинах, ніж у лужних. Поглинаюча здатність аніоніту з первинними, вторинними чи третинними аміногрупами для аніона кислоти буде меншою в лужних і нейтральних розчинах. Обмінна ємність сильнокислотних і сильно основних іонітів залишається постійною в широкій області рН.

Якщо іоніт знаходиться у взаємодії з водним розчином електроліту ВУ то він зустріне поряд з протийонами В протийони розчинника. Скільки місць займуть протийони розчинника залежить від співвідношення концентрацій протийонів розчинника і  йонів В, а також від відносної спорідненості іоніту до йонів В. При постійному значенні рН  розчину поглинання йонів В і, відповідно ємність, буде тим більше, чим більша концентрація цих йонів в розчині. Цей ефект проявляється в слабокислотних і слабоосновних іонітів. У сильнокислотних і сильноосновних монофункціональних іонітів, які майже не проявляють специфічності до протийонів розчинника, даний ефект стає помітним тоді, коли концентрації йонів В, Н+ чи ОН- стають рівними, тобто при дуже низьких значеннях рН для катіоніту і при дуже високих рН для аніоніту.

Якщо електроліт ВУ не повністю дисоційований  чи є  сіллю слабкої основи чи слабкої кислоти, то ємність залежить від значення рК основи чи кислоти. Наприклад, ємність аніоніту по відношенню до аніонів слабких кислот. Слабка кислота помітно дисоціює  лише тоді, коли величина рН середовища буде більше величини рК кислоти, тобто при

                                        рН > рКк-ти.                                 

Якщо величина рН стане меншою за величину рК кислоти, то внаслідок гідролізу знову утвориться недисоційована кислота.

                                     рН < 14 – рКіоніту                                               

Слабоосновний аніоніт здатний поглинати недисоційовані слабкі  кислоти чи солі кислот із лужних розчинів, але коли основні властивості активних груп дуже слабкі, проходить звичайна адсорбція. Якщо значення рН знаходиться в області, в якій активні групи іоніту і кислота дисоційовані, тобто коли виконується умова

              14 – рКіоніту > рКк-ти,                          

поглинання кислоти є йонним обміном.

Залежність ємності, особливо у слабокислотного чи слабоосновного іоніту, від величини рН і природи протийону утруднює визначення числових значень ємності. Адсорбований електроліт важко видалити промиванням водою, тому іоніт найкраще характеризувати “максимальною” обмінною ємністю і значеннями рК активних груп. Максимальна ємність може бути знайдена при умові, якщо практично дисоційовані всі активні групи іоніту.

Залежність обмінної ємності від величини зерна іоніту і розмірів протийонів спостерігається у мінеральних іонітів. При зменшенні розмірів зерен поверхня іоніту зменшується, тому ємність іоніту збільшується. Крім того, ємність слабокислотного і слабоосновного іоніту є функцією температури, так як величина активних груп залежить від температури перш за все помітно у слабоосновних іонітів.

Показов:3116
Комментарии: 0

Отзывы Написать отзыв
Консультант
 (096)758-93-52
 (095)727-61-02
ICQ:  363886616
Вход
E-Mail:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль!
Корзина
Перейти
Корзина пуста
Мы принимаем
Новинки
Перейти
Краткосрочная финансовая политика»
на тему «Совершенствование финансовой политики
Краткосрочная финансовая политика» на тему «Совершенствование финансовой политики

Добавить в Корзину 150.00 грн.
Содержание Введение. Глава 1. Анализ текущей финансовой политики. Глава 2. Анализ производственной программы предприятия. Глава 3. Рекомендации по формированию оборотных активов и ...
Отзывы
Перейти
Розвиток школи і освіти в Галицько-Волинському князівстві
дуже хороший реферат у мене вийшов дякую ..
5 из 5 звёзд!
 

www.hifiaudio.com.ua