Разделы
Работы на заказ
Готовые работы
  Дипломные работы
  Контрольные работы
  Контрольные работы по педагогике
  Контрольные работы по праву
  Контрольные работы по экономике
  Курсовые работы
  Курсовые работы по английской филологии
  Курсовые работы по прокатному и волочильному производству
  Курсовые работы по химии
  Лекции по педагогике
  Рефераты
  Рефераты по биологии
  Рефераты по ветеринарии
  Рефераты по зарубежной литературе
  Рефераты по информатике
  Рефераты по истории
  Рефераты по культорологии
  Рефераты по педагогике
  Рефераты по политологии
  Рефераты по физическом воспитании
  Рефераты по физкультуре
  Рефераты по химии
  Рефераты по экологии
  Рефераты по экономике
  Творческие работы по государственном управлении
  Тесты по психологии
  Рефераты по философии
  Рефераты по психологии
  Рефераты по украинской филологии
  Курсовые работы по психологии
  Бакалаврские работы по физическом воспитании
  Курсовые работы по экономике

Показать все работы
Информация
Свяжитесь с нами
Карта сайта
Выполняемые дисциплины
Способы оплаты
Цены и сроки
Гарантии
Вакансии
Репетитор по химии, кандидат хим. наук, Киев
Свежие новости
Програмове навчання

Професіограма продавця

Професіограма менеджера

Суть відтворення, його основні елементи та види

Правові основи забезпечення зайнятості вивільнюванних працівників

Быстрый поиск
 
Введите слово для поиска.
Расширенный поиск
Поиск по названию
АБВГДЕЁЖ
ЗИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦ
ЧШЩЭЮЯ
Предыдущая работа  Товар 8 из 8 категория Курсовые работы по химии  Следующая работа
Методи окисно-відновного титрування
[124]
78.00 грн.
На печать  Сообщите своим друзьям и близким о нашем магазине  Написать отзыв о работе

План
Вступ
1. Загальна характеристика методів окисно-відновного титрування
1.1. Сутність і класифікація методів редоксиметрії
1.2. Криві титрування та індикатори редокс-методів
2. Напрям і константи рівноваги редокс-реакцій
3. Методи редоксиметрії
3.1. Перманганатометрія
3.1.1. Загальна характеристика методу
3.1.2. Приготування і стандартизація розчину КМпО4
3.1.3. Застосування перманганатометрії
3.2. Дихроматометрія
3.2.1. Характеристика методу
3.2.2. Застосування
3.3. Йодометрія
3.3.1. Суть методу
3.3.2. Приготування і стандартизація робочих розчинів
3.3.3. Застосування йодометрії
3.4. Броматометрія
Висновки.
Список використаних джерел

Вступ

В окисно-відновному титруванні (редоксиметрії) використовують реакції, пов’язані із зміною ступеня окиснення реагуючих речовин, тобто окисно-відновні реакції. Всі методи в редоксиметрії ґрунтуються на кількісному окисленні або відновленні досліджуваної речовини. Інші назви для цих методів – оксидиметрія, оксредметрія – походять від поєднання початкових складів слів reductio (відновлення) та oxydatio (окислення).
Методи в окисно-відновному титруванні класифікують відповідно до титрованих розчинів, що використовуються. До найбільш поширених з них відносять такі:
1) перманганатометрія – визначення ґрунтується на використанні реакцій окислення розчином перманганату калію;
2) йодометрія – визначення засноване на використанні реакцій окислення йодом або відновлення йодид-іонами;
3) хроматометрія – визначення базується на використанні розчинів дихромату або хромату калію, а іноді триоксиду хрому;
4) броматометрія – метод ґрунтується на використанні реакцій окислення розчином бромату калію.
Розглянемо більш детально зазначені методи редоксиметрії.

1. Загальна характеристика методів редоксиметрії

1.1. Сутність і класифікація методів редоксиметрії

Редоксиметрія – група методів кількісного хімічного аналізу, заснованих на застосуванні окисно-відновних реакцій. Для встановлення кінцевої точки титрування (точки еквівалентності) зазвичай в редоксиметрії використовуються специфічні хімічні індикатори: в йодометрії – крохмаль, в хроматометрії – дифеніламін, в церіметрії – ферроїн тощо. Застосування потенціометрії для встановлення точки еквівалентності значно розширює область редоксиметричних визначень. Число методів редоксиметрії продовжує збільшуватися за рахунок застосування нових реагентів: калію гексаціаноферрату, аскорбінової кислоти, гіпогалогенідів та ін. Редоксиметрія широко застосовується для аналізу неорганічних і органічних речовин і є найбільш поширеним видом титриметричних визначень.
Окисно-відновне титрування засноване на реакціях типу: aOx1 + bRed2 + ... = bОx2 + aRed1 + ..., де Ox1 і Ох2 - окислені форми відповідно титранта і визначуваної речовини, Red1 і Red2 - їх відновлені форми, a, b - стехіометричні коефіцієнти. Окисно-відновні потенціали, що характеризують титрант і визначувану речовину, відповідно мають вигляд:


де  і 4119-10.jpg – реальні потенціали пар відповідно Ox1/Red1 і Ox2/Red2 в даній системі, n – число електронів, що беруть участь в реакції, F – число Фарадея, R – універсальна газова стала. Титрант діє як окисник, якщо 4119-11.jpg>4119-12.jpg, і як відновник, якщо .4119-13.jpg>4119-14.jpg. В ході титрування величина |Е1-Е2| зменшується, а в точці еквівалентності Е1 = Е2. Титрування ефективне, якщо при цьому відношення [Red2]/[Ox2] (у випадку титрування окисником) або зворотне співвідношення (у випадку титрування відновником) мале. Для цього підбирають титрант так, щоб  було досить велике. Кінцеву точку встановлюють, як правило, потенціометрично або за допомогою окисно-відновних індикаторів, а також за появою або зникненням забарвлення титранта або речовини, яку титрують.
Методи редоксиметрії класифікують відповідно до стандартного (робочого, титранту) розчину, який застосовується. Найбільш часто застосовуються такі методи:
Перманганатометрія - метод, який грунтується на окислювальній здатності робочого розчину перманганату калію KМnO4. Титрування ведеться без індикатора. Застосовується для визначення тільки відновників при прямому титруванні.
Йодометрія - метод, в якому робочим титрованим розчином служить розчин вільного йоду в КI. Метод дозволяє визначати як окисники, так і відновники. Індикатором служить крохмаль.
Дихроматометрія заснована на використанні в якості робочого розчину дихромату калію K2Cr2O7. Метод може застосовуватися як для прямих, так і для непрямих визначень відновників.
Броматометрія заснована на використанні в якості титранту бромату калію KBrO3 при визначенні відновників.
Йодатометрія використовує в якості робочого розчину розчин йодату калію KIO3 при визначенні відновників.
Ванадатометрія дає можливість використовувати окислювальну здатність ванадату амонію NH4VO3. Крім перерахованих методів в лабораторній практиці використовуються і такі методи як цериметрія (Ce4+), титанометрія та інші.
Для обчислення молярної маси еквівалента окисника або відновника враховується число електронів, які беруть участь в окисно-відновній реакції (Мекв. = М / n?, де n - число електронів ?). Для визначення числа електронів необхідно знати початковий та кінцевий ступінь окиснення окисника і відновника.
З великого числа окисно-відновних реакцій для хімічного аналізу використовують тільки ті реакції, які:
• протікають до кінця;
• проходять швидко і стехіометрічно;
• утворюють продукти певного хімічного складу (формули);
• дозволяють точно фіксувати точку еквівалентності;
• не вступають в реакцію з побічними продуктами, присутніми в досліджуваному розчині.
Найбільш важливими чинниками, що впливають на швидкість реакції, є:
• концентрація реагуючих речовин;
• температура;
• значення рН розчину;
• присутність каталізатора.

У більшості випадків швидкість реакції знаходиться в прямій залежності від температури і рН розчину. Тому багато які визначення методом окисно-відновного титрування слід проводити при певному значенні рН і при нагріванні.

Товар был добавлен в наш каталог 17 Апрель 2011 г.
Отзывы
Консультант
 (096)758-93-52
 (095)727-61-02
ICQ:  363886616
Вход
E-Mail:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль!
Корзина
Перейти
Корзина пуста
Мы принимаем
Новинки
Перейти
Зовнішньоекономічні зв’язки України
Зовнішньоекономічні зв’язки України

Добавить в Корзину 50.00 грн.
Реферат на тему: "Зовнішньоекономічні зв’язки України"     Зміст Вступ 2 Зовнішньоекономічні зв’язки України 2 Висновки 7 Використана література 7 Вступ  ...
Отзывы
Перейти
Написать отзывНапишите Ваше мнение о работе!
 

www.hifiaudio.com.ua