Разделы
Работы на заказ
Готовые работы

Показать все работы
Информация
Свяжитесь с нами
Карта сайта
Выполняемые дисциплины
Способы оплаты
Цены и сроки
Гарантии
Вакансии
Репетитор по химии, кандидат хим. наук, Киев
Свежие новости
Програмове навчання

Професіограма продавця

Професіограма менеджера

Суть відтворення, його основні елементи та види

Правові основи забезпечення зайнятості вивільнюванних працівників

Новости
Учебные материалы
Статьи
Быстрый поиск
 
Введите слово для поиска.
Расширенный поиск
Поиск по названию
АБВГДЕЁЖ
ЗИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦ
ЧШЩЭЮЯ
Поиск в новостях:  
Києво-Могилянська Академія як осередок української і слов’янської культур Дата: 28 Апрель 2011 г.
Києво-Мог. колегія (згодом академія) заснована в1632р у процесі об’єднання шкіл Київського братства і гімназії, відкритої при Києва-Печерській Лаврі. Засновник – метрополіт Петро Могила. К-М ак. стала першим вищим учбовим закладом на території східних слов’янських народів. К-М ак. була закрита за наказом російського царя в 1817р. Цим був нанесений непоправимий удар по розвитку культури, науки, освіти в Україні. В К-М ак. вчилися багато відомих діячів, внесли великий вклад в розвиток філософії, велипросвітницьку роботу. (Г.Сковорода, І. Мазепа, П.Орлик, М.Ломоносов, Т.Прокопович,...).Випускники та ректори – Єгорський , Феофан Прокопович. Відомі професори філософії КМА в різні роки існування були Кононович-Горбацький, Гізель, Баранович, Галятановський, Щербацький, Яворський, Кониський, Козачинський, Феофан Прокопович, Г.С. Сковорода.

Навчальний курс: мови – латинська, грецька, старослав’янська, книжна укр-ка, польська, німецька, французька; арифметика, геометрія, музика; після загальноосвітніх граматичних класів вивчали поетику – 1рік, риторику – 1р, філософію – 2р, теологію – 4р.

Вже сам перелік предметів, які вивчались в академії засвідчує фундаментальність наукового та учбового закладу европейського рівня.

Етапи діяльності Києво-Могилянської академії.

1632 - кінець SYMBOL 88 \f "Times New Roman" \s 10XSYMBOL 86 \f "Times New Roman" \s 10VSYMBOL 73 \f "Times New Roman" \s 10ISYMBOL 73 \f "Times New Roman" \s 10I ст характеризується початком розмежування філософії і теології, поступовою переорієнтацією від богопізнання на пізнання природи і людини, усвідомлення самостійної йінності природи і необхідності пізнання її законів. Філософи спираються на античну спадщину, твори схоластики та доби Відродження.У викладанні філософії використовували досягнення європейської думки. Філософія КМА поділялась на логіку, діалектику і метафізики, читались окремі курси. Культ логіки Арістотеля був підставою для звинуваченння філософів у схоластиці (викладання абстрактних форм). Предмет філософії трактував традиційно любов до мудрості. Деякі філософи внесли корективи – філософія як наука пізнання причин, інші визначали філософію як інтелектуальне пізнання світу як апарату Арістотеля. Онтологічну основу складала ідея Бога, яка є первинною субстанцією. Духовна субстанція породжує безліч матеріальних речей, які мають свою форму, рух, простір, їх можна характеризувати з кількісної і якісної сторони. Обгрунтовують ідеї єдності, нестворинності і незнищенності матерії.

В теорії пізнання більшість професорів поділяли ідею пізнання Світу людиною, яке здійснювалось шляхом чуттів та розуму людини. Пізнаючи Світ, людина пізнає ідею Бога – твердили професори КМА. Вони поділяли подвійну істину. Пізнати Світ і Бога шляхом Божественного откровенія, шляхом науково-філософського пошуку.

SYMBOL 73 \f "Times New Roman" \s 10I-ша половина SYMBOL 88 \f "Times New Roman" \s 10XSYMBOL 86 \f "Times New Roman" \s 10VSYMBOL 73 \f "Times New Roman" \s 10ISYMBOL 73 \f "Times New Roman" \s 10ISYMBOL 73 \f "Times New Roman" \s 10I ст характеризується:

зародження типу мислення, що наближається до тогочасної модерної европейської філософії, зростає увага до проблем гносеології, до раціоналістичної та емпіричної методології. Філософія розуміється як наука, заснована на істиному вірогідному пізнанні. зародження нового, близького до науки нового часу типу мислення, У філософських курсах спостерігається критика романтизму, доповнення логіки гносеологічним змістом, відбувається поворот до спостереження і дослідницького знання. Викладачі звертаються до поглядів Коперника, Галілея, Декарта).

SYMBOL 73 \f "Times New Roman" \s 10ISYMBOL 73 \f "Times New Roman" \s 10I-га половина SYMBOL 88 \f "Times New Roman" \s 10XSYMBOL 86 \f "Times New Roman" \s 10VSYMBOL 73 \f "Times New Roman" \s 10ISYMBOL 73 \f "Times New Roman" \s 10ISYMBOL 73 \f "Times New Roman" \s 10I ст характеризується:

враховуючи світський характер навчання, викладачі хотіли реорганізувати її в світський вищий навчальний заклад, де студенти могли б отримувати належні технічні та гуманітарні знання.

Основи філософського світогляду професорів К-М ак.

У філософських курсах Гізеля, Яворського, Прокоповича обгрунтовується ієархічна структура п’яти світів:

1.нестворений;

2.інтелігибельний SYMBOL 186 \f "Symbol" \s 10є божественна думка;

3.ангельский

4.елементарний (складається з 4 першоелементів);

5.мікрокосм = людина і макрокосм = земля.

Три останні світи відносяться до натурфілософії.

У вченні про матерію: обгрутнована ідея про єдність і однорідність матерії природніх тіл, земної та небесної матерії, про її ненароджуванність і незнищенність та кількістне збереження у світі.

Розроблялась філософська трактовка руху: цілеспрямованний процес, невіддільний від матеріальних речей, неперервний і універсальний характер.

Світ розглядався у єдності кількісних і якісних сторін.

Аналіз пізнавального процесу, здатності людини (відчуття, сприйняття, пам’ять, уявлення, мова, письмо).

Перехід від чуттєвого до раціонального ступення пізнання залишився не ясним професорам К-М ак. і докладно не досліджувався.

Логіка – засіб одержання знань, гарант подолання складнощів в пізнавальній діяльності.

Людина – “мікрокосм” у “макрокосмі” всесвіту, вона частина природи. Сутнісна основа людини – мислення, це спорідність її з Богом.

В людській душі виділяють частини: вегетативна, тваринна, людська, божественна частина. Ці частини можуть бути в злагоді й ні. У ставленні до Бога ствержується наявність у людини свободної волі (відповідальність за вчинки).

Аналізується місце і роль волі і розуму у вчинках людини. Моральність людини, природні потреби та інтереси. Досягнення доброчесності людиною мислиться шляхом подолання пристрастей.

Концепція людини – людина свлад. з 2-х суперечностей: духовної і тілесної субстанції, з зовнішніх сутностей і явищ. Визначальними є Божественні начала. Професори КМА були великими гуманістами. Людина – найвища цінність суспільства, найвищий дар природи. Висловлювали повагу до людської простої праці. Професори були активними захисниками православної віри.

Таким чином, КМА виконувала почесну місію розвитку освіти, культури,православ’я на протязі 200 років. КМА – центр підготовки освіти для всіх слов’янських народів.

Показов:3930
Комментарии: 0

Отзывы Написать отзыв
Консультант
 (096)758-93-52
 (095)727-61-02
ICQ:  363886616
Вход
E-Mail:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль!
Корзина
Перейти
Корзина пуста
Мы принимаем
Новинки
Перейти
Краткосрочная финансовая политика»
на тему «Совершенствование финансовой политики
Краткосрочная финансовая политика» на тему «Совершенствование финансовой политики

Добавить в Корзину 150.00 грн.
Содержание Введение. Глава 1. Анализ текущей финансовой политики. Глава 2. Анализ производственной программы предприятия. Глава 3. Рекомендации по формированию оборотных активов и ...
Отзывы
Перейти
Розвиток школи і освіти в Галицько-Волинському князівстві
дуже хороший реферат у мене вийшов дякую ..
5 из 5 звёзд!
 

www.hifiaudio.com.ua