Разделы
Работы на заказ
Готовые работы

Показать все работы
Информация
Свяжитесь с нами
Карта сайта
Выполняемые дисциплины
Способы оплаты
Цены и сроки
Гарантии
Вакансии
Репетитор по химии, кандидат хим. наук, Киев
Свежие новости
Програмове навчання

Професіограма продавця

Професіограма менеджера

Суть відтворення, його основні елементи та види

Правові основи забезпечення зайнятості вивільнюванних працівників

Новости
Учебные материалы
Статьи
Быстрый поиск
 
Введите слово для поиска.
Расширенный поиск
Поиск по названию
АБВГДЕЁЖ
ЗИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦ
ЧШЩЭЮЯ
Поиск в новостях:  
Громадянське суспільство і держава. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні Дата: 28 Апрель 2011 г.
“Загальна воля” громадян торкається тільки кола питань, які мають справді загальногромадянський інтерес (захист країни вiд зовнiшньої загрози, підтримка стабільного економічного розвитку тощо), І в той же час забезпечує вільне вирiшення громадянами їхніх приватних проблем, то перед нами, з одного боку, демократична держава, а з іншого – громадянське суспільство.

Змiст поняття громадянського суспiльства включає всю сукупнiсть неполітичних (недержавних) відносин у суспільстві, тобто економічнi, моральні, культурно-духовнi, релiгійнi, нацiональні. Громадянське суспiльство – це сфера спонтанного самовиявлення вiльних індивідів і асоціацій та організацій громадян, які добровільно сформувалися і захищенi законом вiд прямого втручання та довільної регламентації з боку органів державної влади.

Економiчною основою громадянського суспiльства є власнiсть в усій багатоманітності її форм, насамперед приватна, кооперативна, асоційована, колективна тощо. Вона забезпечує реальну економічну свободу, без якої не може бути ні політичної, ні соціальної свободи. І чим розвинутіше громадянське суспільство, тим ефективніша соціальна забезпеченість індивіда, тим ширші його можливості для самореалiзації в рiзних сферах суспiльного життя.

Громадянське суспільство – це постійно функціонуюча організація людей, об'єднаних навколо самостійно обраних моральних і політичних цілей, на яку держава, незважаючи на її владні орієнтації, не може справляти свого підпорядковуючого впливу. Воно гарантує законом кожній людині вільний вибiр свого економічного буття, утверджує пріоритет прав людини, виключає монополію однієї ідеології, одного світогляду, гарантує свободу совісті.

Головними засадами, на яких має грунтуватися громадянське суспiльство, є свобода, рiвноправність, самоорганiзація і саморегулювання. Держава ж підпорядковується служінню громадянському суспільству і спрямовує свою діяльність на гарантування рівних можливостей для всіх як основи соціальної справедливості.

Реально в Україні вже є громадянське суспільство: за кількiстю полiтичних партій і громадських організацiй ми, певне, не поступаємося найдемократичнішим країнам світу; у нас є порiвняно розвинута публічна сфера, продекларована свобода приватної власностi і ринок "втягує" все нові й нові прошарки населення. Складнiше справа виглядає, на нашу думку, з головним – етносом громадянського суспільства, громадянином, орієнтованим на високі моральні цінностi та зразки поведінки. На жаль, у суспільстві, з одного боку, ще панує право сильного і жадоба до зиску за будь-яку ціну, з іншого – політична апатія, утриманська свiдомiсть, прагнення до повернення під владу "сильної руки". Отже, створення громадянського суспільства в Україні потребує насамперед морального відродження, реконструкції почуття солiдарностi і вiдновлення людської гідності.

Громадянське суспільство

1.  Новгородцев сформулював поняття суверенітету.

2.  Руссо переніс поняття суверенітету на народний суверенітет.

3.  Після Великої Французької революції всі країни стали на шлях правових держав.

4.  Німецькі філософії і права сформулювали вчення про правову державу.

5.  Кант сформулював вчення про загально правовий державний устрій. Апріорні принципи: свобода особи, рівність підданих, самостійність громадянина.

6.  Еріх Соловйов пояснив: - свобода особи постулює дополітичні права людини (право на життя, сім'ю, майно) - рівність гарантує пасивні політичні права (визнання як юридичної особи право на справедливий суд) - самостійність (активні права: право на вибори, на громадський вияв думки, газети).

7.  Карл Бейкер розвинув термін "правова держава".

8.  Три етапи розвитку людства:

1.Головне, що керує людьми - почуття (відповідає держава-деспотія).

2.Керує воля (держава-теократія (по релігійним ознакам - організація життя на релігійних засадах).

3.Розум (тоді виникає правова держава). Правову державу пояснив як антитезу поліційній державі (монархія з розвинутим державним апаратом: поліція, жандармерія і армія).

Ознаки поліційної держави:

  1. 1.                     Влада не обмежена особливими правовими чіткими законами (практична деспотія).
  2. 2.                     Економіка регулюється державною владою.
  3. 3.                     Судова влада підпорядкована виконавчій владі.
  4. 4.                     Громадяни не мають політичних прав.
  5. 5.                     Право носить заборонний характер (все що не дозволено, заборонено).
  6. 6.                     Громадяни не мають легальних шляхів виявлення незгоди.

Правова держава - протилежні ознаки:

1.  Конституція, система законів.

2.  Судова влада, автономна від виконавчої; контроль виконавчої влади.

3.  Економіка незалежна від державної влади.

4.  У громадян є політичні права.

5.  Існують легальні канали висловлення критики (преса).

Теорія правової держави розвивалася окремо від теорії демократії. Монархія може існувати в правових рамках. В СРСР були всі ознаки правової держави + соціальні права, але в ст.6 Конституції записано, що "КПРС керуюча і направляюча сила", вона підміняла владу.

Громадянське суспільство існує тільки на власності приватній. Немає (право народження).

Україна - ознаки традиційної, авторитарної, поліційної держави, змога поміняти владу на гроші, зміна міністрів авторитарно без громадського опитування.

Показов:953
Комментарии: 0

Отзывы Написать отзыв
Консультант
 (096)758-93-52
 (095)727-61-02
ICQ:  363886616
Вход
E-Mail:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль!
Корзина
Перейти
Корзина пуста
Мы принимаем
Новинки
Перейти
Виды монархий в соврменном мире
Виды монархий в соврменном мире

Добавить в Корзину 150.00 грн.
Введение Актуальность выбранной темы заключается в том, что монархическая форма правления на протяжении многих веков сопровождала нашу страну, число монархий в мире довольно велико, и периодически ...
Отзывы
Перейти
Розвиток школи і освіти в Галицько-Волинському князівстві
дуже хороший реферат у мене вийшов дякую ..
5 из 5 звёзд!
 

www.hifiaudio.com.ua